Więcej informacji o Festiwalu "CZAS POETÓW" - patrz - zakładka -
KULTURA ŻYWEGO SŁOWA - Międzynarodowy Festiwal Literacki "Czas Poetów
"

 

 

 

 

 

 PROGRAM 34 SEJMIKU TEATRÓW WSI POLSKIEJ - TARNOGRÓD 2017

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  

Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów.
Josepha Conrada - Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego
i błogosławionego Honorata Koźmińskiego i Tadeusza Kościuszki.
Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły
.