Szanowni Państwo!

Zaczęła się kalendarzowa jesień czyli najwyższy czas na Wojewódzki Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Tegoroczna edycja, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, będzie miała zmienioną formę. Dla Organizatorów Przeglądu najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników, Instruktorów, Widzów oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację tego wydarzenia. Z tego względu postanowiliśmy przeprowadzić pierwszy etap Przeglądu (zamiast eliminacji, które dotychczas odbywały się w 7 ośrodkach) na podstawie prezentacji video przesłanych do Organizatora w formie nagrania na płycie CD/DVD lub za pomocą poczty elektronicznej. Zapis może być wykonany kamerą lub telefonem komórkowym.

Nagrania wraz z kartami zgłoszeń prosimy nadsyłać bezpośrednio do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie do 30 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Kontakt w sprawach dotyczących Przeglądu: Aleksandra Chojnacka – instruktor WOK
tel. 81 532 42 08 w. 33; e-mail: a.chojnacka@onet.pl

 

 

 

 

 

 

 UWAGA!
Przedłużamy termin przyjmowania prac konkursowych do 23 października.
Werdykt Jury zostanie podany do publicznej wiadomości
na stronie internetowej i Fb WOK w Lublinie
oraz PZERiI w Lublinie
w dniu 30 października.

 

 

 

  
 
 

 

 Podczas drugiego dnia 82. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2020 

Uhonorowani zostali:

św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski,
Roman Ingarden
i Teodor Axentowicz.

2020 rok będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej
w jej 100. rocznicę.