Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” jest chórem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Opiekę nad chórem sprawuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, a bezpośrednio Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy ul. Dolna Panny Marii 3.

Chór swoją działalność rozpoczął w 1986 roku z inicjatywy Bronisława Leszka Mikity.
Tworzą go śpiewacy amatorzy – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Lublina. Chór zrzeszony jest w Polskiej i Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores oraz w Polskim Związku Chórów i Orkiestr.

Natomiast, opiekę organizacyjną związaną między innymi z kontaktem z rodzicami chórzystów sprawuje Stowarzyszenie Wspierania Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie”, zrzeszające głównie rodziców.

Chór prowadzi aktywną działalność artystyczną, występując w kościołach i salach koncertowych w Polsce i za granicą (Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy, Litwa, Hiszpania). W 2012 r. chór nagrał płytę „Kolędy i pastorałki”, a w 2014 r. płytę z utworami pasyjnymi „Miserere”.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach i festiwalach chóralnych. 

http://www.wok.lublin.pl/galeria/galeria_2018/lubelskie-slowiki