KUPUJCIE NASZE KSIĄŻKI I CZASOPISMA !

JEDYNA OKAZJA 
dla zainteresowanych m. in. autentycznym folklorem, obrzędowością ludową związaną ze świętami, ceremoniami i porami roku, a także wydawnictwami towarzystw regionalnych Lubelszczyzny. 
SPRZEDAMY KSIĄŻKI 
i wydawnictwa poświęcone tym i innym tematom, zrealizowane przez naszą Oficynę w unikatowych, niskich nakładach, często o bibliofilskim charakterze.


Zamówienia prosimy składać telefonicznie: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie (81) 532 42 07 w. 27 lub drogą elektroniczną: wok.oficyna.lublin@gmail.com 
Książki prześlemy pocztą. Należność płatna przelewem na konto WOK po otrzymaniu przesyłki z załączoną fakturą.


WYKAZ TYTUŁÓW

Region Lubelski – numery: 7 (9) 2011 r. (192 s.), 8 (10) 2011 r. (256 s.), 9 (11) 2012 r. (184 s.). Wydawnictwo Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie prezentujące m.in. materiały historyczne z dziejów regionu, wspomnienia, recenzje wydawnictw poświęconych Lubelszczyźnie, ciekawe artykuły o charakterze popularno-naukowym. Wydawnictwo stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat historii i współczesności Lubelszczyzny. Cena: 20 zł

Jacek Guz, Czwarta zmiana – zbiór opowiadań poety i prozaika związanego na stałe z Lublinem. Opowiadania powstały w latach 1989-2003. Autor wnikliwie opisuje polską prowincjonalną rzeczywistość zmagającą się z wyzwaniami po upadku komunizmu. Wyobcowanie bohaterów, ich klęski, radości i smutki pokazane są z życzliwą ironią i sympatią. (212 str.). Cena: 10 zł.

Czesław Maj, Ścieżką przez Motycz – wspomnienia, opowiadania i wiersze twórcy ludowego, który całe zawodowe i społeczne życie związany był z Motyczem. Książka jest ostatnią pozycją zmarłego w 2001 r. autora, jego literackim i duchowym testamentem. Bogato ilustrowana archiwalnymi i współczesnymi zdjęciami. (192 str.). Cena: 20 zł (z płytą DVD zawierającą wywiad z autorem – cena: 25 zł).

Z pieśnią przez Gminę Jabłonna – monografia i wybór pieśni ośmiu zespołów śpiewaczych, które od lat działają pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotrkowie. Ich osiągnięcia i dorobek ukazany został na tle panoramy Gminy i kultury lokalnej. Bogato ilustrowana. Cena: 15 zł.

Adam Stanowski, Droga Krzyżowa 1982 – rozważania towarzyszące 14 stacjom męki Pańskiej napisane w pierwszym roku stanu wojennego w Polsce przez Adama Stanowskiego, działacza „Solidarności”, pracownika naukowego KUL, senatora wybranego w pierwszych wolnych wyborach w 1989 roku. Pozycja bibliofilska. Cena: 15 zł.

Malwina Chmiel i Agnieszka Stasiak, Strzeszkowice w krajobrazie Lubelszczyzny – książka prezentuje historię i współczesność Strzeszkowic. Została napisana jako praca magisterska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bogato ilustrowana zdjęciami i mapami. Cena: 15 zł.

Pytanie o cel podróży – tomik zawierający wiersze i prozę nagrodzoną w VIII Wojewódzkim Konkursie Literackim organizowanym co roku przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. W 2011 r. temat wiodący konkursu brzmiał: „Mój świat, moje zadziwienia”. Książka ilustrowana grafikami B. Schulza. Cena: 10 zł

Piotr Krzyszycha, O miłości, przyjaźni i … – książka w bardzo przystępnie i bezstronnie omawia zagadnienia związane z uczuciami, które są podstawą i istotą człowieczeństwa. Lektura, która udowadnia, że w sprawach najważniejszych dla życia każdego z nas ciągle jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa. Cena: 15 zł. 

W Kręgu Kultury – wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Panorama wydarzeń kulturalnych województwa lubelskiego organizowanych przy współudziale WOK. W Każdym numerze prezentujemy również bogatą panoramę kultury, zabytki, historię i sylwetki ludzi ważnych dla lokalnej społeczności innego powiatu naszego województwa.

Nr 1 (9) 2009 – panorama kultury powiatu lubelskiego                           
Nr 1 (10) 2010 – panorama kultury powiatu łęczyńskiego 
Nr 1-2 (11-12) 2011 – panorama kultury powiatu łukowskiego. 
Cena 1 egzemplarza: 5 zł.

Mieczysław Rolnicki, Krzak gorejący, Zapiski z lat 1939-1944, Lublin 1999, s. 104 
Wspomnienia autora pochodzenia żydowskiego, urodzonego w 1925 roku we Lwowie, któremu udało się przeżyć okupację hitlerowską na tzw. aryjskich papierach. Autor od 1957 roku mieszka w Izraelu. Ostatnie egzemplarze! 
Cena: 10 zł.

O tobie ziemio nasza,
Opowieść o zespole ludowym z Wólki Kątnej, Lublin 2001, s. 96 Książka dokumentuje historię Zespołu, prezentuje sylwetki jego członków, zawiera również wybór i transkrypcję pieśni ludowych autorstwa Jana Adamowskiego i Anny Michalec. Cena: 10 zł.

Tadeusz Sieńko Kartki wyrwane z życiorysu, Lublin 2008, s 114, Wspomnienia animatora kultury, który od 55. lat zajmuje się amatorskim ruchem teatralnym i recytatorskim w swoim środowisku w Matczynie. Jeden z ostatnich prawdziwych społeczników! Cena: 10 zł.

Kazimierskie nuty,
Z repertuaru od 32. do 39. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz 1998-2005; wybór, redakcja i opracowanie Jan Adamowski, Lublin 2008, s. 114 Dokumentacja najciekawszych, kulturowo istotnych muzycznych i słowno-muzycznych utworów folkloru polskiego. Książka zawiera 102 tytuły, w tym 83 pieśni, z transkrypcjami słownymi i muzycznymi oraz notki biograficzne wykonawców. Cena: 10 zł 

Janina Bogumiła Głąbowa Rys historyczny poczty w Niedrzwicy Kościelnej, Lublin-Niedrzwica Kościelna 2008, s. 60 Autorka dokumentuje 160. lat historii poczty w Niedrzwicy Kościelnej. Książka zawiera dokumenty i zdjęcia zachowanego do dziś XIX-wiecznego zajazdu pocztowego. Cena: 10 zł.

Maria Apolonia Brzezińska Poproszę o wróbla, Lublin 2008, s. 48 
Pierwszy tomik poetycki znanej dziennikarki Radia Lublin, autorki audycji literackich i reportaży. Cena: 10 zł.

Krystyna Hoduń, Dajżesz nam Boże szczęśliwy ranek. Scenariusze widowiskobrzędowych z Rozkopaczewa, Lublin 2004, s. 130 W spisie treści: Swaty, Składanie welonu, Wesele Rozkopaczewskie, Wigilia, Kolędowanie w Trzech Króli, Sobótki, a także artykuł o charakterze naukowym – Współczesny teatr ludowy a obrzęd, prof. Jana Adamowskiego. Premiera pierwszego widowiska (Składanie welonu) odbyła się w grudniu 1982 roku. Cena: 10 zł

Jan Adamowski, Śpiewanejki moje..., Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, Transkrypcje muzyczne Anna Michalec, Część pierwsza, Lublin 2003, s. 242, Część druga, Lublin 2005, s. 218 Sylwetki 71 śpiewaczek i śpiewaków, wielu nieżyjących, wraz z wybranym repertuarem (tekst i nuty) z archiwum wybitnego kulturoznawcy, prof. dra hab. Jana Adamowskiego (UMCS). tom pierwszy – niedostępny, tom drugi – Cena: 15 zł.

Szczęśliwa dla Polski godzina wybiła, Wybór pieśni o Polskim Papieżu, Wstęp i redakcja Jan Adamowski, Lublin 2002, wyd. Drugie 2004 „Śpiewy” powstały z potrzeby chwili, układane do znanych melodii pieśni religijnych, patriotycznych i ludowych, inspirowane wyborem Karola Wojtyły na papieża, zamachem 13 maja, pielgrzymkami do Ojczyzny. Pieśni z różnych regionów Polski, najwięcej z Lubelszczyzny, śpiewane najczęściej przez ludowe zespoły śpiewacze i w większości ich autorstwa. Wersja bibliofilska (nakład na wyczerpaniu – kilka egzemplarzy), Cena: 35 zł, wersja popularna, Cena: 20 zł.

Urszula Brodziak, Joanna Margol, Kapela Braci Bździuchów z Aleksandrowa, Monografia (zdjęcia i nuty), Aleksandrów – Lublin 2006, s. 52 Krótka historia legendarnej kapeli ludowej z biłgorajskiego. Z kapelą śpiewała Anna Malec, śpiewaczka, z której repertuaru skorzystał Grzegorz Ciechowski umieszczając jej śpiew w przeboju „Piejo kury piejo...” Cena: 10 zł.

Skrzypków było wielu..., Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 40 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu poświęcone najwybitniejszym skrzypkom grającym podczas kazimierskich festiwali. Książeczka, w formie niewielkiego albumu, zawiera kilkadziesiąt zdjęć oraz tekst prof. dra hab. Piotra Dahliga (kierownik Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW, juror festiwalu w Kazimierzu) pt. „Skrzypkowie w tradycji wiejskiej i na scenie w Kazimierzu nad Wisłą”. O swoich spotkaniach ze skrzypkami pisze też profesor warszawskiej ASP Andrzej Bieńkowski, który zafascynowany folklorem muzycznym, tworzy od ponad ćwierć wieku archiwum fonograficzne ludowych muzyków. Cena: 20 zł.

Helena Pietrzak-Golda, Janina Bogumiła Głąbowa, Tam, gdzie serce i pamięć żywych. Zarys dziejów katolickiego cmentarza parafialnego w Niedrzwicy Kościelnej od początku XIX wieku do 1939 roku, Lublin – Niedrzwica Kościelna 2005, s. 115 Książka dokumentuje ponad stuletnią historię cmentarza w Niedrzwicy Kościelnej, w oparciu o księgi umarłych zachowane w parafialnym archiwum kościelnym, dokumenty zgromadzone w archiwum lubelskim i gminnym a także dzięki relacjom i dokumentom przekazanym przez mieszkańców wsi. Cena: 10 zł.

Marcin Krzyszycha, Violetta Sobierańska, Odradzanie się mniejszości polskiej w Federacji Rosyjskiej, Lublin 2003, s. 126 Publikacja ukazuje w zarysie główne problemy mniejszości polskiej w Federacji Rosyjskiej, proces odradzania polskości, rozwój nowych organizacji, stowarzyszeń i struktur o charakterze kulturalno-oświatowym. Cena: 10 zł.

Leon Dyczewski, Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002, s. 239 Książka jest zbiorem wykładów uniwersyteckich i referatów o. prof. Leona Dyczewskiego, kierownika Katedry Socjologii Kultury KUL. Interesująca pozycja dla wszystkich pracujących społecznie i zawodowo na rzecz kultury w środowisku lokalnym. Cena: 10 zł – Niedostępne.

Andrzej Topaczewski, Opowiastki Ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu, Lublin 2007, s. 44 Dwujęzyczne wydawnictwo (w języku polskim i ukraińskim) będące zapisem istniejącego jeszcze do niedawna we Lwowie folkloru miejskiego – humorystycznych anegdot z życia dwóch wielkich poetów. Cena: 10 zł.

Piotr Krzyszycha, Co warto wiedzieć o ikonach, Lublin 2007 r., s. 36 Publikacja o charakterze popularyzatorskim, wprowadza czytelnika w świat mistyki i piękna ikony, zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat sztuki pisania ikon i podstawowych terminów z nią związanych. Ilustrowana barwnymi reprodukcjami. Cena: 10 zł.

Do podanej ceny należy doliczyć 5% VAT