46. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych