30.03
2022

49. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Zapraszamy na eliminacje wojewódzkie  do 49 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, które odbędą się w Drelowie 30 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 podczas Powiatowego Przeglądu Teatrów Obrzędowych. Kartę uczestnictwa należy składać tylko i wyłącznie w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie do  20 kwietnia b.r.Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Gminne Centrum Kultury w Drelowie


Serdecznie zapraszają na
Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych
REGULAMIN


I.  Termin przeglądu:  30  kwietnia 2022 roku  (sobota) godz. 11.00
II.  Miejsce przeglądu:  Gminne  Centrum  Kultury  w  Drelowie 

III.  Celem przeglądu jest:

  • prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego
    w środowisku wiejskim, 

  • promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych,

  • ochrona tradycji ludowych polskiej wsi,

  • wymiana doświadczeń.


IV.  Zespoły  prezentują:

  • widowiska oparte na wierzeniach i zwyczajach ludowych,

  • sztuki teatralne bądź sztuki autorskie oparte na podaniach ludowych,

  • programy kabaretowe o tematyce wiejskiej.


V. Ogólne zasady przeglądu:


1.   Przegląd organizowany jest na zasadach konkursu, w którym jury oceniać     będzie wartości artystyczne i poznawcze prezentowanych spektakli oraz widowisk.

2.  Spektakle,  prezentowane na Sejmiku, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji. 

3.  Przewidywany czas prezentacji nie może przekroczyć 45 minut.

4.  Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

5.  Organizatorzy nie przewidują prezentacji teatrów szkolnych (dziecięcych).

6.  Podstawą wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie do 20 kwietnia 2022r. wypełnionej karty uczestnictwa na adres:Gminne Centrum Kultury w Drelowie

ul. Ogrodowa 2

21-570 Drelów

tel. (083) 372 01 54

e-mail:  gck.drelow@gmail.comPliki