Eliminacje Wojewódzkie do 56. OFKiSL.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie przy współpracy Starostw Powiatowych oraz Domów Kultury organizuje kolejny Wojewódzki Przegląd  Kapel i Śpiewaków Ludowych. Galeria

Pliki

Pliki

Pliki

Galeria

Galeria

Protokół 

z obrad jury Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Lublin, 29 maja 2022 roku 

Jury w składzie: 

Prof. dr hab. Jan Adamowski – folklorysta, antropolog kultury,  

dr Janina Biegalska – folklorysta,  

mgr Kornelia Sar – muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny   WOK w Lublinie, 

po przesłuchaniu wykonawców, wyłonionych w przeglądach powiatowych i regionalnych w Obszy, Janowie  Lubelskim, Sosnowicy, Suścu, Pawłowie, Urzędowie, Włodawie, Drelowie, Rykach i Lublinie, postanowiło  wytypować do udziału w 56. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu następujących wykonawców: 

W kategorii kapel: 

−  Kapelę Wojciechowską z Wojciechowa, pow. lubelski 

−  Kapelę Butrynów z Janowa Lubelskiego, pow. janowski 

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

−  Zespół Śpiewaczy „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej, pow. bialski 

−  Zespół Śpiewaczy „Swańki” z Wyryk, pow. włodawski 

−  Zespół Śpiewaczy z Gródka – Kolonii, pow. tomaszowski 

−  Zespół Śpiewaczy „Babiczanki” z Babic, pow. biłgorajski 

−  Zespół Śpiewaczy „Kawęczyn” z Kawęczyna, pow. rycki 

−  Zespół Śpiewaczy „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, pow. bialski 

−  Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, pow. chełmski

W kategorii instrumentalistów: 

−  nominacji nie przyznano 

W kategorii solistów śpiewaków: 

−  Reginę Wróbel z Osmolic, pow. lubelski 

−  Janinę Chmiel z Wólki Ratajskiej, pow. janowski 

−  Emilię Gryniuk z Sielca, pow. chełmski 

−  Halinę Romanowską ze Żmudzi, pow. chełmski 

−  Marię Kociubę z Kolonii Liszno, pow. chełmski  

W kategorii Mistrz-Uczeń: 

−  Alinę Myszak z uczennicami - Leną Kaproń, Gabrielą Papierz, Justyną Pytlak i Anną Rawską  z Kocudzy, pow. janowski 

−  Cecylię Zygmunt z uczennicami – Katarzyną Rączką i Mileną Jargieło z Bukowej, pow. biłgorajski −  Marzenę Zieńczuk z Zespołem „Jabłoneczka” z Jabłonia, pow. parczewski 

−  Zdzisława Marczuka z uczennicą – Anielą Juszkiewicz z Zakalinek, pow. bialski  

Do udziału w 56. Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej zostali  zakwalifikowani: 

−  Męska Grupa Śpiewacza z Żyrzyna, pow. puławski 

−  Zespół Śpiewaczy Czerniczanki z Czernic, pow. rycki 

−  Zespół Śpiewaczy „Kalina” z Łózek, pow. bialski 

−  Alina Myszak – śpiewaczka z Kocudzy, pow. janowski  

−  Agnieszka Bandosz – śpiewaczka z Gołębia, pow. chełmski 

−  Zespół Dziewczęcy z Kocudzy, pow. janowski 

Występ podczas Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  

Jury proponuje występ Zespołu Śpiewaczego „Sokotuchy” z Białej Podlaskiej i Kapeli Butrynów z Janowa  Lubelskiego. 

Ponadto jury pragnie wyróżnić następujących wykonawców: 

−  Krystynę Hoduń – śpiewaczkę z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

−  Zespół „Młode Rozkopaczewianki” z Rozkopaczewa, pow. lubartowski 

−  Zespół Śpiewaczy „Prosto z pola” z Niedrzwicy Dużej, pow. lubelski

−  Kapelę „Z Morcinkowej Górki” z Wojciechowa, pow. lubelski 

−  Irenę Krawiec z Kocudzy Trzeciej, pow. janowski 

−  Katarzynę Warmińską-Mazurek z Tomaszowa Lubelskiego, pow. tomaszowski 

−  Zespół „Marianki” z Kocudzy, pow. janowski 

−  Czesława Bożyka z Dołhobród, pow. włodawski 

−  Karolinę Demianiuk i Zespół „Dołhobrodzkie Zadułyńce” z Dołhobród, pow. włodawski −  Ewę Białoń z Zespołem Śpiewaczym „Blinowianeczki” z Blinowa, pow. kraśnicki 

−  Zespół Zorza z Dereźni, pow. biłgorajski 

−  Zespół „Moszczanianki” z Moszczanki, pow. rycki 

−  Zespół „Siedliszczanki” z Siedlisk, pow. krasnostawski 

−  Zespół „Polesie” z Borowicy, pow. krasnostawski 

−  Zespół „Jutrzenka” z Rogoźnicy, pow. bialski 

−  Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, pow. chełmski 

−  Zespół „Chrzanowianki” z Chrzanowa Trzeciego, pow. janowski 

−  Zespół „Echo” z Gołębia.  

Jury pragnie wyrazić uznanie dla wysokiego poziomu przeglądu wojewódzkiego i bardzo dziękuje  wszystkim wykonawcom - artystom ludowym, reprezentującym wszystkie subregiony województwa  lubelskiego, za udział w przeglądzie, przygotowanie prezentacji, a przede wszystkim za kultywowanie tradycji.  Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Muzeum Wsi Lubelskiej, za pomoc w przygotowaniu  i przeprowadzeniu eliminacji w przepięknej scenerii Skansenu.

Pliki