Wielkanocny Jarmark Rękodzieła

Wielkanocny Jarmark Rękodzieła

Zapraszamy wszystkich chętnych na Wielkanocny Jarmark Rękodzieła 03 kwietnia 2022.

Jarmarki dedykowane są rękodzielnikom z terenu miasta i gminy Nałęczów oraz całej najbliższej okolicy, oraz tym, dla których niemałym doznaniem jest już samo oglądanie prac wystawianych na Jarmarku, rozmowa z twórcami i możliwość obserwacji jak powstają poszczególne prace.

Szczegóły na stronie: http://www.noknaleczow.pl/dzialalnosc-nok/naleczowski-jarmark-rekodziela 

Galeria