Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Bartmińskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Bartmińskiego.


To nieodżałowana strata dla nauki i kultury. Śp. Pan Profesor zasiadał w gronie jury oraz rady artystycznej kazimierskiego OFKiŚL od 1980 roku, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Poza wyjątkową erudycją, Pana Profesora wyróżniała ogromna pogoda ducha i uwazność na drugiego człowieka. Dla każdego uczestnika festiwalu zawsze znajdował czas, cenne rady oraz dobre słowo. Na jubileuszowym 50. festiwalu oficjalnie zakończył pracę w jury, lecz pozostał związany tak bardzo, że co roku przyjeżdżał do Kazimierza, uczestnicząc w seminarium, przysłuchując się występom i gawędząc z festiwalowymi przyjaciółmi. Był uważnym obserwatorem, który wielokrotnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i trafnymi wskazówkami. Panie Profesorze - dziękujemy za Pana niezastąpioną obecność.

Pani Profesor Stanisławie Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, jurorce festiwalu, składamy serdeczne wyrazy współczucia i łączymy się z Nią myślami w tym trudnym czasie. 


Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie


Galeria