67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Rejonowy w Lublinie

PROTOKÓŁ  Z OBRAD JURY

TURNIEJU REJONOWEGO W LUBLINIE

67. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEO

Lublin, 05 kwietnia 2022 r.

 

Jury w składzie:

Anna Kistelska  – Wojewódzki Ośrodek Kultury, polonistka, animatorka kultury, instruktor kultury żywego słowa,
organizatorka i jurorka konkursów recytatorskich,

Joanna Kolstrung – Centrum Kultury w Lublinie, animatorka kultury, instruktor żywego słowa, organizatorka i jurorka młodzieżowego ruchu artystycznego, producentka wydarzeń kulturalnych;

Michał Zgiet         – Centrum Kultury w Lublinie,  aktor Teatru Provisorium, Kompanii Teatr, Teatru Andersena, założyciel Teatru w Remizie we wsi Łączki-Pawłówek, założyciel i reżyser Teatru Seniora w Centrum Kultury

 

 

po obejrzeniu i wysłuchaniu 7 recytatorów, 1 uczestniczki śpiewającej poezję,  z powiatu lubelskiego grodzkiego
i ziemskiego oraz świdnickiego postanowiło przyznać:

 

nagrodę i nominację do Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie, który odbędzie się 29 i 30 kwietnia 2022 r. w Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12:

 

w kategorii recytacja:

1. Malwina Bator z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, instr. Dominika Jarosz;

2. Joanna Kozieł  -Lublin;

3. Stanisław Saba z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, instr. Violetta Budzyńska-Kloc;

4. Barbara Stojek z I Liceum Ogólnokształcącego  w Lublinie, instr. Ewa Połczyńska-Chmielnicka.

 

w kategorii poezja śpiewana:

1.      Patrycja Malinowska -Lublin

Galeria