21.06
2022

Festiwal Najciekawszych Widowisk - protokół

PROTOKÓŁ
FESTIWALU NAJCIEKAWSZYCH WIDOWISK
15 oraz 17 czerwca 2022 roku

 

 

Jury w składzie:

 

dr Urszula Lewartowicz - poetka, satyryczka, instruktorka i reżyserka teatralna, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, miłośniczka poezji i słowa,

 

Mieczysław Wojtas - polonista i historyk sztuki, instruktor teatralny, artysta plastyk, założyciel, kierownik artystyczny i reżyser Teatru Panopticum działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,

 

Henryk Kowalczyk - pomysłodawca i wieloletni dyrektor Festiwalu Najciekawszych Widowisk, Festiwalu Teatrów Niewielkich oraz Międzynarodowego Festiwalu Literackiego “Czas Poetów”, emerytowany instruktor ds. Teatru Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,

 

po obejrzeniu 14 spektakli – 8 w kategorii teatrów dziecięcych oraz 6 w kategorii teatrów młodzieżowych, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

 

TEATRY DZIECIĘCE

NAGRODĘ w wysokości 1000 zł otrzymuje Teatr Dziecięcy KAPRYSEK z Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach za urokliwy, wystylizowany plastycznie i perfekcyjnie wykonany spektakl lalkowy „Kozi domek” w reż. Barbary Gąbki.

 

NAGRODĘ w wysokość 700 zł otrzymuje Teatr OKO z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za stworzenie mrocznego klimatu podkreślającego dramatyzm złych relacji nastolatków ukazany w autorskim spektaklu „Topiel” w reż. Marcina Woszczewskiego.

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 300 zł otrzymuje Teatrzyk U-12 ze Szkoły Podstawowej w Gromadzie za wyrazisty obraz problemów i kultury dzieci miejskich blokowisk w spektaklu „Byleśmy zdrowi byli” w reż. Małgorzaty Procner.

 

WYRÓŻNIENIE w wysokości 300 zł otrzymuje Milena Sosnówka z Teatru NOTOCO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za wiarygodnie przekazaną opowieść o kompleksie małego wzrostu w autorskim monodramie „Mały problem” w reż. Moniki Nitkiewicz – Mitrut.

 

TEATRY MŁODZIEŻOWE

NAGRODĘ w wysokości 1000 zł otrzymuje Teatr NOTOCO MONTEKASYNO z Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku za poruszenie w subtelny sposób trudnej i społecznie drażliwej tematyki odkrywania własnej tożsamości seksualnej, przedstawionej w spektaklu „Kolekcjoner twarzy” o ciekawej formie scenicznej w reż. Moniki Nitkiewicz - Mitrut.

 

NAGRODĘ w wysokości 700 zł otrzymuje Mała Akademia Teatralna z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie za wyraziście ukształtowane postaci sceniczne i namalowanie środkami teatralnymi poetyckiej i nastrojowej aury spektaklu „Gdyby tak mieć podróżny gramofon” w reżyserii Barbary Szarwiło i Elżbiety Rojek.

 

NAGRODĘ w wysokości 700 zł otrzymuje Studio Aktorskie Kurtyna z Lublina za trafne oddanie problemów w relacjach polsko - żydowskiej młodzieży w czasach II Wojny Światowej, wyrównaną grę aktorską całego zespołu i dynamiczną dramaturgię spektaklu „Noc spadających gwiazd” w reż. Ismeny Maślankiewicz.

 

NAGRODA AKTORSKA w wysokości 300 zł otrzymują:

Krzysztof Filip z Teatru KROPA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za kreatywność sceniczną.

Alicja Stankiewicz z Zamojskiego Studia Teatralnego działające przy Fundacji Banina za rolę Małej Księżniczki w spektaklu „Mała Księżniczka – work in progress”.

 

NAGRODĘ INSTRUKTORSKĄ w wysokości 500 zł otrzymuje Katarzyna Kasprzycka z Teatru KROPKA PO PROSTU.

 

GRAND PRIX Festiwalu Najciekawszych Widowisk w wysokości 1500 zł otrzymuje Teatr KROPKA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za prezentację dwóch spektakli autorskich „Ależ że co…?” i „Jeśli zapomnę o nich” podejmujących ważne problemy dorastania na tle różnych okresów społeczno-historycznych. Oba spektakle wykonane zostały na wysokim poziomie artystycznym z pełną świadomością sceniczną, zrealizowane w odmiennych konwencjach i klimatach teatralnych w reżyserii Katarzyny Kasprzyckiej.

 

NOMINACJĘ do Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”, który odbędzie się w dniach 4-7 sierpnia 2022 roku w Rudce, otrzymuje Teatr KROPKA PO PROSTU z IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie ze spektaklem „Ale że co…?”.

 

Komisja Artystyczna dziękuje nauczycielom, instruktorom oraz dzieciom i młodzieży za przygotowanie ciekawych widowisk teatralnych, wzbudzających zainteresowanie młodej widowni. Prezentowane spektakle były zróżnicowane tematycznie i formalnie, w większości dotykały problemów nurtujących młode pokolenie, stając się czułym barometrem odczuć i próby zrozumienia współczesnego świata. Komisja składa również serdeczne podziękowanie organizatorom Festiwalu – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdniku – za sprawne przygotowanie i przebieg imprezy oraz stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery podczas trwania wydarzenia. Wolontariuszom dziękuje za widoczne zaangażowanie i opiekę nad występującymi zespołami.