Turniej Jednego Wiersza "Nie pisz do szuflady"

Turnieju Jednego Wiersza "Nie pisz do szuflady"

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach zaprasza do udziału w Turnieju Jednego Wiersza "Nie pisz do szuflady" im. Zbyszka Kozaka.

Turniej skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Tekst wiersza należy przesłać na adres e-mail: mdk.konkursy@gmail.com w terminie do dnia 13.04.2022 r.


Regulamin:

https://www.mdk.pulawy.pl/.../nie-pisz-do-szuflady-2022.pdf

Galeria