Wiosna, ach to Ty! – przegląd artystyczny

Wiosna, ach to Ty! – przegląd artystyczny

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w przeglądzie artystycznym „Wiosna, ach to Ty”

Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 marca 2022 roku na stronie GOK Końskowola i profilu Facebook

REGULAMIN

Przegląd artystyczny obejmuje trzy kategorie:

– Filmową – prace w plikach filmowych maksymalny czas filmu to 3 min.

– Literacką – prace autorskie uczniów powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna) obejmują wiersze (max. 1 wiersz/os.), lub opowiadanie (max. 2 strony A4, czcionka Times New Roman nr 12 w pliku Word)

– Plastyczną – format A4 lub A3, techniki dowolne; prace powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

– Fotograficzną – prace formatu min. A5. powinny być podpisane (imię, nazwisko  i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).


Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac literackich i plastycznych upływa dnia 18 marca 2022 roku.

Szczegóły na stronie: https://www.gok.konskowola.pl/wiosna-ach-to-ty-przeglad-artystyczny/

Galeria