XIII Powiatowy konkurs literacki Mój Świat

XIII Powiatowy konkurs literacki Mój Świat

XIII Powiatowy konkurs literacki Mój Świat. Temat tegorocznego Konkursu brzmi: „Z nadzieją”. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Starosta Puławski Danuta Smaga.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy: V-VIII) i średnich z powiatu puławskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać przesłać wiersz lub opowiadanie na adres mailowy: mdk.konkursy@gmail.com do dnia 20 maja 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/118094796772941/photos/a.132728758642878/451554310093653

Galeria