26.06
2022

Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne

 Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne

                                                                     


Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, serdecznie zaprasza na  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM FOLKLORYSTYCZNE, organizowane w ramach 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 

w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

       Seminarium skierowane jest do etnomuzykologów, etnografów, folklorystów, instruktorów samorządowych domów kultury, pracowników instytutów naukowych i muzeów oraz wszystkich zainteresowanych Festiwalem w Kazimierzu 

i problematyką polskiego folkloru. Odbędzie się ono 23 czerwca (czwartek) o godz. 16:00, w namiocie klubu festiwalowego przy Małym Rynku..

      Temat tegorocznego spotkania, to „Polskie kapele ludowe - tradycja i współczesność”. Całość poprowadzi prof. dr hab. Jan Adamowski – UMCS w Lublinie. Wygłoszone zostaną referaty wprowadzające do dyskusji: 

- ,,Kapele południowo-wschodniej Polski: tradycje, współczesność, perspektywy.

dr Jolanta Dragan- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

i Jolanta Danak- Gajda – Polskie Radio Rzeszów.

- ,,Instrumenty muzyczne Górali, Lachów i Krakowiaków.”- dr Bożena Lewandowska - Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński.

- ,,Kapele ludowe obszaru Lubelszczyzny. Tradycja i współczesność.” - dr Agata Kusto - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.


    Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie w czasie trwania Festiwalu, w ramach akredytacji wynoszącej 360 zł (120 zł za dzień pobytu). Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące.

    Warunkiem uczestnictwa w seminarium, jest nadesłanie załączonej karty zgłoszenia na adres e-mail: wok.regionalni@wp.pl do dnia 15 czerwca br. Akredytację prosimy wpłacać na nasze konto:

BANK PEKAO SA Lublin, nr rachunku - 06 1240 5497 1111 0000 5008 0209.
                                                                      Serdecznie zapraszamy

Pliki