Jarmark Wielkanocny 9 kwietnia 2022 r.

Jarmark Wielkanocny 9 kwietnia 2022 r.

Do udziału zaproszeni są twórcy ludowi, artyści, rękodzielnicy oraz wytwórcy świątecznych smakołyków wytwarzanych tradycyjnymi metodami.

Regulamin do pobrania < kliknij tutaj >

Formularz zgłoszeniowy do pobrania < kliknij tutaj >

Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną, przynieść osobiście do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej, plac Wolności 10, lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: cit@bialapodlaska.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń do 1 kwietnia 2022 r.
Ilość wystawców ograniczona.


Organizatorami wydarzenia są:
Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Białej Podlaskiej, Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

Galeria