Konferencja WRTR „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w małej Ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”

Gmina Poniatowa,

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,

                                         Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie,

Towarzystwo Przyjaciół w Poniatowej

Centrum Kultury, Promocji Turystyki w Poniatowej


Konferencja WRTR 

„Obozy jenieckie i martyrologia ludności w małej Ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”

23-24 kwietnia 2022 r.


23 kwietnia (sobota)

KINO CZYN

11.00   Uroczyste otwarcie sejmiku - prof. Marian Surdacki i Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk

11.10   Muzyczne powitanie – Młodzieżowa Orkiestra Dęta  z Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

Wykłady – cz. I:

11.30 Niemiecka polityka eksterminacji ludności Polski w latach 1939 - 1945
- Prof. Tomasz Panfil

 12.15    Okupacyjne losy mieszkańców Lubelszczyzny na kanwie monografii Więźniowie KL Lublin 1941-1944  -dr Tomasz Kranz – dyr. Muzeum Majdanka

13.00  Martyrologia na terenie gminy Poniatowa 1939 - 1945 (dr Artur Podgórski) – ok. 45 min. (-13.45)

13.45. "Małe miasto - małe zbrodnie? Rozprawa ze stereotypem na przykładzie Kraśnika" dr -Dominik Szulc 

14.30 OBIAD - Restauracja TUKAN 

Wykłady – cz. II:

15.45 Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa - dr Marcin Pastwa

16.45  Działania Armii Krajowej w Gminie Poniatowa  -Edward Stanek, Władysław Mądzik

18.00 – 19.00 Uroczysty koncert „Scholares Minores pro Musica Antiqua”  - Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poniatowa

20.00 Kolacja (Restauracja TUKAN )

21.00 Nocleg w Hotelu Słowik oraz Tukan 

Wydarzenia towarzyszące:

- wystawa fotografii z obozów z terenu Poniatowej (biblioteka) 

- produkt lokalny – KGW stoisko

- literatura na temat sejmiku

- gadżety dla uczestników + publikacja „Szlakiem pomników pamięci narodowej w Gminie Poniatowa

24 kwietnia (niedziela). 

10.30 Uroczysta msza św. w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej

KINO CZYN

12.00   Zbiórka przy Kinie Czyn – wycieczka do Parku Miejskiego prezentacja tablic historycznych 

12.40   Występ Dziecięcej Kapeli Ludowej z CKPiT

12.50   Prezentacja o Poniatowej (Aneta Poniatowska – zastępca burmistrza Poniatowej)

13.30  „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”- Piotr Glądała, Lubelskie Towarzystwo   

            Genealogiczne

13.45 Jubileusz 35. lecia Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej (referat o TPP – Rafał Pastwa prezes      

           Towarzystwa)

15.15 Zakończenie konferencji 

15.30 Obiad CKPiT
Galeria