20.01
2022

Szkolenie dla Dyrektorów, Menadżerów oraz Pracowników Samorządowych

Pliki

W dniach 12 -13 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie dla dyrektorów, menadżerów oraz pracowników samorządowych realizujących zadania promocyjne i turystyczno - kulturalne gmin i powiatów województwa lubelskiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Pierwszego dnia gościliśmy w Domu Kultury w Woli Gułowskiej, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością kulturalną placówki oraz ofertą turystyczną gminy Adamów. Nasi gospodarze czyli Wójt Gminy Adamów pan Karol Ponikowski oraz pani Dyrektor Domu Kultury Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków  Iwona Adamska opowiadali nam jak poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej o dodatkową ofertą turystyczną i współpracę z lokalnymi partnerami w zakresie promocji i współorganizacji działań można rozwijać miejscowość i aktywizować mieszkańców. Przykładem takich działań stało się otwarcie multimedialnego Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, odwiedzanego przez uczniów wielu szkół z całego regionu, a nawet kraju oraz współpraca z wojskiem polskim przy organizacji imprez patriotycznych. Ważnym partnerem przy tych wspólnych przedsięwzięciach stało się też Sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej Patronki Września 1939 r., które także  zwiedziliśmy. W drugim dniu oglądaliśmy dwie nowoczesne gminne placówki biblioteczne w Adamowie i Serokomli, które na co dzień prowadzą także działania kulturalne w swoim środowisku. Pan Wójt Gminy Serokomla Piotr Chaber i pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Justyna Gruba opowiadali o trudnych początkach projektowania, zbierania środków i budowy budynku, a także obecnej pracy, w miejscu gdzie nie ma  ośrodka kultury.