24.04
2018

18. Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY 

18. WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW 

„ARS” 2018

LUBLIN 26-27 KWIETNIA 2018 R.

18. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS" 2018 odbył się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Caritas "Dom Nadziei" w Lublinie. Organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.


W Przeglądzie wzięło udział 68 podmiotów wykonawczych, w tym: 31 w kategorii MUZYKA, 19 w kategorii FOLKLOR oraz 18 w kategorii TEATR.


Jury w składzie:

Anna Kistelska – główny instruktor ds. Literatury i Recytacji  (Wojewódzki  Ośrodek Kultury w Lublinie)

Andrzej Sar –  główny instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)

Kornelia Niedbał – młodszy instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny (Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie)


po obejrzeniu i wysłuchaniu 16 zespołów wokalnych, 5 chórów, 2 duetów, 8 solistów, 17 zespołów śpiewaczych, 2 teatrów obrzędowych, 9 form teatralnych i kabaretowych oraz 9 recytatorów postanowiło zakwalifikować do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 następujących wykonawców:


kategoria MUZYKA:

Chór Mieszany "Sitanianie" z Sitańca

Janina Dyjach

Tadeusz Kornyluk

Zbigniew Motyka

Alina Myszak


kategoria FOLKLOR:

Zespół "Kocudzanki" z Kocudzy

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa


kategoria TEATR:

Stefania Banucha z Trzcińca (forma kabaretowa)

Kabaret "Pod Siwym Włosem" z Żółkiewki

Stanisława Maj (recytator)

Janina Oleszek (recytator)

 

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić (bez nominacji do Ogólnopolskiego Przeglądu "ARS 2018") następujących wykonawców:

  Zespół Klubu Seniora z Bychawy

  Zespół "Poleska Nuta" z Kołacz

  Zespół "Niezapominajki" z Dminina

  Ludowy Zespół "Aleksandrowiacy" z Aleksandrowa

  Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia

  Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Karczmiska" z Leopoldowa

  Zespół "Radość" z Liszna

  Zespół "Pawłowianki" z Pawłowa

  Zespół "Branwiacy" z Branwi

  Zespół "Lubelskie Babie Lato" z Lublina

  Chór "Zorza" ze Stężycy

  Duet "Cecylia i Andrzej"

  Lucjan Nadzieja (recytator)

  Izabela Kłusek (recytator)

  Jerzy Litwiniuk (recytator)

  Danuta Buryła (forma kabaretowa)


Organizatorzy gratulują nominowanym, którzy będą reprezentować Województwo Lubelskie w 18. Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku (22-26 sierpnia br.) i dziękują wszystkim uczestnikom eliminacji wojewódzkich.


ARS 2018  - KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW 

26 kwietnia (czwartek) 

Rozpoczęcie  - godz. 10.00

Część oficjalna – obchody Światowego Dnia Inwalidy 


Koncert konkursowy  - 10.30


Chór „Bello Canto”

Zespół Klubu Seniora z Bychawy

Zespół „Biesiada”

Zespół „Powiśle”

Stefania Banucha – forma kabaretowa

„Hobby Seniora” – forma  kabaretowa 

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki”

Zespół „Senior Wigor”

Chór Seniorów z Frampola

„Walerianki” PZERiI – forma kabaretowa

duet Alicja Pitucha i Anna Szumiło

sol. i rec. Lucjan Nadzieja

rec. Zofia Cholewińska

sol. Zbigniew Motyka

rec. Izabela Kłusek

rec. Ryszard Jałtuszewski

rec. Anna Bańbura

rec. Zofia Pawłowicz

rec. Stanisława Maj

rec. Jerzy Litwiniuk

sol. Regina Wróbel

Danuta Buryła – forma kabaretowa

Weronika Siatka i Jerzy Litwiniuk – forma kabaretowa

Kabaret Seniorów z Frampola

Zespół „Poleska Nuta”

Zespół „Niezapominajki”

Zespół „Chłopcy z Wrzosa”  

Zespół „Maki”

Kabaret „Zaścianek”

Zespół „Aleksandrowiacy”

Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia

Zespół „Wolanki”

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Karczmiska”

Chór „Relaks”

Zespół „Wesoła Gromada” z Dzierzkowic

Klub Seniora „Legenda” w Komarowie Osadzie

Zespół „Radość” z Liszna

Zespół „Seniorki” z Kanie-Stacja

Zespół „Pawłowianki” z Pawłowa

27 kwietnia (piątek) 


Koncert konkursowy – 10.00


Chór Ziemi Lubartowskiej

Chór Mieszany „Sitanianie”

Zespół „Senioritki”

Zespół Artystyczny „Sonata”

Zespół „Kocudzanki”

Zespół „Branwiacy”

Zespół „Babie Lato” z Chełma

duet Kazimiera Bender i Waldemar Mazurek

sol. Bożena Korżan

sol. Maria Harbuz

sol. Janina Dyjach

sol. Janina Oleszek

sol. Alina Myszak

sol. Aniela Kapłon

sol. Tadeusz Kornyluk

Kabaret "Pod Siwym Włosem"

Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora "Druga Młodość"

Zespół „Nadzieja”

Zespół Śpiewaczy z Wojciechowa

Zespół „Kowalanki” z Kowali

Teatr Seniora z Kraczewic

Zespół „Canto”

Zespół Teatralny "Zawsze Razem"

Zespół „Białowolanki”

Zespół Klubu Seniora w Gościeradowie

Zespół „Starsza Paka z Okrąglaka”

Zespół „Borowianki”

Zespół „Zapłocianie”

Zespół „Podzamcze”

Zespół „Lubelskie Babie Lato”

Zespół Koła Gospodyń Wiejskich w Jastkowie

Chór "Zorza"

  


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 18. WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW ,,ARS" 2018

Wojewódzki Ośrodek Kultury zaprasza Seniorów - zespoły i solistów - do udziału w eliminacjach wojewódzkich do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2018. 

Eliminacje odbędą się w dniach 26-27 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Caritas w Lublinie – "Dom Nadziei", Aleja Unii Lubelskiej 5.

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  nominacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018. Odbędzie się on w dniach 22-26 sierpnia br. w Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku. Organizatorem etapu finałowego jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (www.kpck.pl) .

UWAGA: Nowością są dwie kategorie LITERATURA i FOTOGRAFIA.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Kontakt w sprawie Przeglądu – Aleksandra Chojnacka,

instruktor WOK do spraw artystycznej działalności seniorów – tel. 81 532 42 08 w. 33

Pliki