21.04
2022

Dziecięce Spotkania Teatralne

Dziecięce Spotkania Teatralne

Dziecięce Spotkania Teatralne to impreza adresowana do grup przedszkolnych z miasta i powiatu puławskiego, dzięki której istnieje możliwość zaprezentowania efektów pracy z dziećmi. Stwarza również okazję do wymiany doświadczeń nauczycielom prowadzącym, a także dostarcza artystycznych przeżyć małym wykonawcom i ich rodzicom.

Termin przeglądu: 26-27 kwietnia 2022 r. godz. 9:30 - 11:00.

Karty zgłoszeń przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/118094796772941/photos/a.132728758642878/445199944062423/