Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego

Dyrektor

Centralnej Biblioteki Wojskowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
dr Jan Tarczyński

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego
płk Jerzy Flis

 

mają zaszczyt zaprosić na wystawę przygotowaną
z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

SIŁY ZBROJNE
POLSKIEGO PAŃSTWA
PODZIEMNEGO
14 lutego-15 marca 2022 roku

Miejsce:
galeria plenerowa parafii cywilno-wojskowej
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Al. Racławickie 20, 20-037 Lublin

Galeria