26.04
2019

XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do Życia”

SZANOWNI UCZESTNICY I INSTRUKTORZY!

Informujemy, że Wojewódzki Koncert Laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do Życia” 

odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00

w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3 (przy Placu Wolności). 

Rejestracja uczestników oraz instruktorów od godz. 9.30. 

Recytatorzy wykonują dwa teksty prezentowane podczas eliminacji powiatowych.

Prosimy o przyjazd uczestników o wyznaczonej godzinie. 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ ZAKOŃCZENIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ W GODZINACH 14.00 - 15.00.

 

Wszystkich uczestników obowiązuje obecność od początku do końca turnieju, również po prezentacji własnego repertuaru.   

 

W przypadku zaplanowanej bądź nagłej nieobecności wykonawcy na całym turnieju, prosimy o poinformowanie o tym organizatorów.   


OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA"

 

1. Celem konkursu jest

     - prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym

     - uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie i świata;

     - konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów.

2. W eliminacjach udział biorą uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego.

3. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie:

      - wiersz

      - fragment prozy.

4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

5. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-          dobór repertuaru

-          interpretacja tekstu

-          kultura słowa

-          ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci Turnieju Wojewódzkiego w Lublinie otrzymują nagrody (2 nominacje na Konkurs Ogólnopolski w Bielsku-Białej) oraz wyróżnienia.


Przebieg eliminacji na terenie Województwa Lubelskiego

1. Do Turnieju Wojewódzkiego przyjęci będą tylko recytatorzy wytypowani w eliminacjach powiatowych (po 1 osobie z każdego powiatu – I Nagroda). Organizatorzy turniejów powiatowych mają ponadto prawo przyznać dowolną ilość II Nagród i wyróżnień (bez nominacji do Turnieju Wojewódzkiego). Turnieje powiatowe powinny odbyć się do 15 kwietnia 2019 r., a karty nominowanych wraz z protokołem przesłane do 19 kwietnia 2019 r. na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, lub fax: 81 532 37 75 

2. Turniej Wojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, od godz. 10.00. Osoby typowane do udziału w tym turnieju szczegóły znajdą na stronach www.wok.lublin.pl lub u Patryka Pawelca – Instruktora ds. Literatury i Recytacji WOK w Lublinie, tel. 81 532 42 08, -09, nr wew. 18, tel. kom. 509 447 236 (8.00 – 16.00).


Prosimy Laureatów turniejów powiatowych o zgłaszanie się w tym terminie do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3.

Pliki