29.04
2020

XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Dla Gimnazjalistów - „Przebudzeni Do Życia”

Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń ruchu recytatorskiego w całej Polsce. Było to jedyne wydarzenie o tak dużym zasięgu skierowane wyłącznie do (dawniej) uczniów gimnazjów, a w ostatnich latach również do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych. W tym roku od głównego organizatora otrzymałem informację, że niestety nie będzie organizowany ogólnopolski etap konkursu.

W związku z powyższym, aby podtrzymać ukształtowaną przez lata tradycję oraz nie pozostawiać wspomnianej grupy wiekowej bez skierowanego wyłącznie w ich stronę wydarzenia, tegoroczny konkurs swoim zasięgiem obejmie całe województwo lubelskie, a Turniej Wojewódzki będzie jego finałowym etapem. Mam nadzieję, że Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” stanie się świętem słowa dla młodzieży szkół podstawowych, na nowo ukaże istotę edukacji kulturalnej wśród młodych osób, a jego panujący od wielu lat wyjątkowy klimat przyciągnie nowych nauczycieli, instruktorów i uczestników konkursu.


Życzę powodzenia podczas eliminacji powiatowych, a przypadku pytań proszę o kontakt.

- Patryk Pawelec


1. Głównym organizatorem XIV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia” jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. 

2. Celem konkursu jest: 

• prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie i świata; 

• konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów; 

• popularyzacja sztuki żywego słowa wśród uczniów, nauczycieli i instruktorów. 

3. Konkurs kierowany jest do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego. 

4. Młodzież prezentuje dwa utwory literackie: 

• wiersz 

• fragment prozy. 

5. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

6. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów: 

• dobór repertuaru 

• interpretacja tekstu 

• kultura słowa 

• ogólny wyraz artystyczny. 


TURNIEJ WOJEWÓDZKI

1. Termin: 29 kwietnia 2020 r., godz. 11.00 

2. Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin 

3. Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu. 

4. Osoby typowane do udziału w tym turnieju szczegóły znajdą na stronach  www.wok.lublin.pl lub u koordynatora konkursu. 


UWAGA! Turniej Wojewódzki konkursu rozpocznie się o godz. 11.00 a jego zakończenie przewidziane jest na godziny popołudniowe. Bardzo prosimy o takie zorganizowanie wyjazdu, aby recytatorzy mogli uczestniczyć w całym programie Turnieju Wojewódzkiego. 


Postanowienia końcowe: 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody oraz wyróżnienia. 

2. Jury Turnieju Wojewódzkiego może przyznać Nagrodę Grand Prix w przypadku wyjątkowych wartości artystycznych zaprezentowanego programu. 

3. Jury oraz Organizatorzy eliminacji wojewódzkich mogą przyznać Nagrodę dla instruktora, którego podopieczni byli uczestnikami Turnieju Wojewódzkiego. 

4. Informacje i regulaminy w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.wok.lublin.pl. 


Instytucje upoważnione do przeprowadzania Turniejów Powiatowych (rejonowych): 

1. Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

2. Biłgorajskie Centrum Kultury – powiat biłgorajski

3. Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4. Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5. Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6. Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7. Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku – powiat kraśnicki

8. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie – powiat lubelski ziemski i grodzki

10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej – powiat łęczyński

11. Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12. Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13. Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim – powiat radzyński

16. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17. Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku – powiat świdnicki

18. Tomaszowski Dom Kultury – powiat tomaszowski

19. Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski

20. Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski 

Pliki